WAŁĘSA Z TYTUŁEM PROFESORA HONOROWEGO UNIWERSYTETU KULTURY W KIJOWIE

W dniu 14 października 2016 roku Prezydent Lech Wałęsa otrzymał tytuł honorowego profesora na Uniwersytecie Kultury w Kijowie, dyplom odebrał osobiście.

W czasie spotkania z licznie zgromadzoną społecznością studentów i wykładowców Uniwersytetu Kultury zabrał głos w debacie na temat teraźniejszości i przyszłości Ukrainy. Prezydent Lech Wałęsa wielokrotnie podkreślił doniosłą rolę Ukrainy w procesie przemian w Europie oraz wskazał na więzi przyjaźni łączące Polskę i Ukrainę. Prezydent Uniwersytetu prof. Michailo Poplawski podziękował Lechowi Wałęsie za złożenie wizyty na uniwersytecie w Kijowie, wskazując na jej historyczny wymiar. Uroczyste spotkanie na uczelni zakończyło wręczenie, nadanego przez Senat Uniwersytetu Kultury w Kijowie Panu Prezydentowi Lechowi Wałęsie, najwyższej godności akademickiej tytułu: Profesora honorowego. Na lotnisku w Kijowie Pana Prezydenta Lecha Wałęsę witał i żegnał JE Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło. 

Drukuj 14-10-2016

Aktualności