Misja

Fundacja „Instytut Lecha Wałęsy" jest apolityczną organizacją pozarządową typu non-profit. Instytut został ufundowany przez Prezydenta Lecha Wałęsę w grudniu 1995 i jest pierwszą tego typu instytucją w Polsce. W ramach swojej działalności realizuje następujące cele:

  • ochrona dziedzictwa narodowego, tradycji niepodległościowej i solidarnościowej,
  • dokumentacja życia i działalności Lecha Wałęsy,
  • prowadzenie badań i studiów nad najnowszymi dziejami Polski, a w szczególności nad ruchami społecznymi oraz pojęciem nowoczesnego patriotyzmu,
  • kształtowanie pozytywnego obrazu Polski i Polaków za granicą,
  • propagowanie zasad jawności i przejrzystości w polityce i działalności publicznej,
  • wspieranie procesów decentralizacji państwa i rozwoju różnych form samorządności,
  • promocja dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego,
  • wspieranie młodzieży w dążeniu do uzyskania jak najwyższego poziomu edukacji,
  • przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka i wspieranie procesu demokratyzacji społeczeństw.
Drukuj

Aktualności