Biografia

Legendarnym przywódcą Solidarności, który doprowadził ją do zwycięstwa, był Lech Wałęsa. Jego życie nierozerwalnie złączone było z jej historią i polską drogą do wolności.

Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 r. Pierwsze wzmianki związane z jego działalnością opozycyjną sięgają 1968 roku, kiedy to namawiał kolegów w stoczni do odmawiania udziału w masówkach potępiających strajki studentów. Od tamtego czasu zaczął coraz aktywniej angażować się w sprawy społeczne. W trakcie trwania strajku w grudniu 1970 roku brał aktywny udział w pracach Komitetu Strajkowego, pojawiła się nawet propozycja, by został jego szefem.

Po tragicznych zajściach i śmierci robotników poprzysiągł sobie, że taka sytuacja już nigdy nie może się powtórzyć. Z pełną mocą włączył się w pracę Wolnych Związków Zawodowych. Organizował stoczniowców, kolportował ulotki, wraz z innymi działaczami organizował spotkania dotyczące praw pracowniczych i samokształcenia.

W sierpniu 1980 roku był jednym z głównych inicjatorów protestu w Stoczni Gdańskiej. Jego osobista postawa, nieustępliwe negocjacje i walka o postulaty doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność". Była to pierwsza bezkrwawa wygrana w polskiej historii. Wtedy to oczy całego świata zwróciły się w stronę Gdańska i Lecha Wałęsy.

Reakcją totalitarnego państwa na ówczesne wydarzenia było wprowadzenie Stanu Wojennego 13 grudnia 1981 roku. Lech Wałęsa był jednym z pierwszych internowanych.

Przez ciemną noc Stanu Wojennego i trudne lata po delegalizacji NSZZ "Solidarność", kiedy związek był rozbity i niewielu ludzi miało jeszcze nadzieję na zwycięstwo, Lech Wałęsa był tym, który się nie poddał. Był rzecznikiem i orędownikiem idei solidarności. Pomimo rozpuszczanych kalumnii na jego temat i ciągłych represji ze strony organów bezpieczeństwa PRL, nie załamał się. Jego walka została doceniona przez społeczność w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. W 1983 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Na wolność trzeba było jeszcze poczekać, wpisując to co działo się w Polsce w przemiany ogólnoświatowe.

W końcu lat osiemdziesiątych Lech Wałęsa zasiadł do rokowań z władzami komunistycznymi przy Okrągłym Stole. Konsekwencja i odwaga Lecha Wałęsy, który stanął na czele delegacji opozycji demokratycznej, doprowadziła do kompromisu ze słabą, lecz jeszcze groźną władzą komunistyczną, czego wynikiem były wybory 4 czerwca 1989 roku i utworzenie niekomunistycznego rządu.

22 grudnia 1990 roku Lech Wałęsa został pierwszym demokratycznie wybranym w wyborach powszechnych prezydentem Rzeczypospolitej Polski. W trakcie swojej prezydentury i po jej zakończeniu Lech Wałęsa zawsze pozostawał rzecznikiem Polski na arenie międzynarodowej.

Stale działał na rzecz przyjęcia naszego kraju do Struktur Paktu Północnoatlantyckiego, oraz do Unii Europejskiej. W roku 1995 założył Instytut Lecha Wałęsy, którego misją jest popularyzowanie dorobku polskiej Solidarności, edukacja młodych pokoleń, wspieranie demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie.

Dziś Lech Wałęsa kontynuuje swą misję rzecznika solidarności. Podróżując po całym świecie, przypomina polskie doświadczenia i bezkrwawe zmagania o pokój i demokrację. Poprzez swoje prelekcje i dialog z młodzieżą, apeluje o oparcie budowy dzisiejszego świata na podstawie uniwersalnych wartości. Będąc zwolennikiem globalizacji i widząc w niej logikę wykorzystania szans, jakie dają nowoczesne technologie i rozwój cywilizacji, namawia do budowy nowych struktur pokojowej współpracy narodów w XXI wieku.

Lech Wałęsa był wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją pokojową walkę i postawę ambasadora międzynarodowej solidarności. Jest kawalerem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polskiego. W 1989 roku został odznaczony najwyższym odznaczeniem amerykańskim dla obcokrajowca – Medalem Wolności. Jest doktorem honoris causa ponad 45 uczelni i honorowym obywatelem ponad 30 miast na świecie. W 2004 roku reprezentował dziesięć nowoprzyjętych państw Unii Europejskiej podczas oficjalnych uroczystości akcesji w Strasburgu. W październiku 2008 roku został członkiem dwunastoosobowej grupy refleksyjnej nazwanej Radą Mędrców. W tym samym roku ufundował nagrodę swojego imienia, której laureatami zostali m.in. Alaksandr Bialacki, były Luis Inacio Lula da Silva oraz Michaił Chodorkowski.

 

 

Drukuj

Aktualności