Obecna działalność

Lech Wałęsa kontynuuje swą misję rzecznika międzynarodowej i międzyludzkiej solidarności. Podróżując po całym świecie przypomina polskie doświadczenia i bezkrwawą walkę o wolność, pokój i demokrację. Od czasu zakończenia prezydentury odwiedził kilkadziesiąt krajów, niosąc przesłanie o wartościach i historii „Solidarności” oraz mówiąc o zagadnieniach rozwoju współczesnego, globalizującego się świata. Podczas swych zagranicznych wizyt działa na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie, wspiera Polonię, przełamuje negatywne stereotypy o Polsce i Polakach.

Na świecie Lech Wałęsa jest symbolem przemian w Polsce i Europie. W swojej działalności wspiera wiele cennych przedsięwzięć, działa na rzecz współpracy Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, był aktywny w ramach Europejskiej Grupy Refleksyjnej, mającej na celu określenie wyzwań, przed jakimi stoi wciąż zmieniająca się Wspólnota, symbolicznie reprezentował Europę podczas uroczystego otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2002 roku, niosąc flagę olimpijską wspólnie z przedstawicielami pozostałych kontynentów.

Lech Wałęsa działa na rzecz praw człowieka i demokratyzacji społeczeństw. Pozostaje w kontakcie z dysydentami z wielu krajów rządzonych przez dyktatury. Jego działalność została doceniona między innymi w 2009 roku, kiedy to otrzymał Medal im. Ernsta Reutera, będący najwyższym odznaczeniem miasta Berlin dla osobistości, które w szczególny sposób zaangażowały się w działania na rzecz demokracji i praw człowieka. Osobiście ustanowił nagrodę swego imienia, która wręczana osobom bądź organizacjom działającym na rzecz porozumienia i solidarnej współpracy narodów, wolności i poszanowania podstawowych praw człowieka. Nagroda Lecha Wałęsy jest wsparciem dla tych, którzy mają odwagę walczyć o pokojowy rozwój świata, przeciwstawiać się terrorowi, a poprzez swoje działanie dają nadzieje oraz stwarzają szansę na zmiany polityczne i społeczne.

Wręcza również nagrodę „Lech Wałęsa Media Award” - wyróżnienie przyznawane mediom i dziennikarzom, którzy kreują pozytywny wizerunek Polski zagranicą, szerzą wiedzę o jej historii, dziedzictwie kulturowym i życiu współczesnym. 
Lech Wałęsa z zaangażowaniem uczestniczy w życiu społecznym i politycznym w kraju, biorąc udział w uroczystościach upamiętniających najważniejsze wydarzenia w Polsce. Jego aktywna postawa przyniosła mu honorowe obywatelstwo wielu miast, m.in. Warszawy, Krakowa, Szczecina, Opola, Radomia, Zielonej Góry. Jest również doceniany przez społeczność akademicką odbierając w każdym roku kilka tytułów doktora honoris causa uczelni w Polsce i za granicą.

 

Drukuj

Aktualności