Uczniowie z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Stawie laureatem ogólnopolskiego konkursu „Ojczysty-znam, lubię, szanuję”

2014-11-28

W tegorocznym konkursie zorganizowanym w ramach kampanii Genu Wolności „Ojczysty – znam, lubię, szanuję” zwyciężyła klasa z Nowego Stawu. To właśnie gimnazjaliści z województwa pomorskiego wykazali się według jury największą kreatywnością i zaangażowaniem w całą akcję, o czym świadczy nawet opis wydarzeń, który został przez nich samodzielnie przygotowany.

Zrealizowane przez gimnazjalistów działania trwały kilka dni i wykraczały poza mury szkolne. Oprócz apelu „Narodowe Święto Niepodległości oczami młodego gimnazjalisty...” i przygotowywania plakatów i gazetki szkolnej, uczniowie wraz z nauczycielami osobny dzień poświęcili na dyskutowanie w szkole o kampanii „Ojczysty – znam, lubię, szanuję”. Odbył się także konkurs „Co Ty wiesz o języku polskim?” Do kampanii udało się również zaangażować rodziców, a upieczony biało-czerwony tort stał się pretekstem do pomocy. Dochód ze sprzedaży ciasta został przekazany organizacji kombatanckiej „Młody Las” jako cegiełka na zakup sztandaru. 13 listopada uczniowie zorganizowali marsz „Niepodległa z uśmiechem”, jak sami piszą: „aby przeciwstawić się temu, co wydarzyło się w Warszawie. Chcieliśmy pokazać, że można bez pomocy i aktów wandalizmu pokazać, jakimi jesteśmy patriotami.” Następnego dnia uczniowie zorganizowali występ w Agape, czyli Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia, którego celem jest pomoc osobom starszym, schorowanym i niepełnosprawnym.

Zwycięskiej klasie poprzez swoje działania udało się zaangażować uczniów, nauczycieli i rodziców oraz dotrzeć do osób młodych, starszych i wykluczonych. W nagrodę gimnazjaliści z Nowego Stawu pojechali na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Serdecznie im gratulujemy!

Dane
kontaktowe