Rada Nadzorcza

Wojciech
Mądrzycki

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim, były sędzia i przewodniczący Wydziału Karnego. Założyciel jednej z pierwszych indywidualnych kancelarii adwokackich w Polsce. Działacz samorządowy, współautor samorządowych aktów normatywnych, działacz na rzecz praw człowieka, wolności i swobód obywatelskich, członek międzynarodowych misji obserwacyjnych NRA dot. obserwacji wyborów i monitorowania stanu przestrzegania praw człowieka w krajach WNP (m. in. w Gruzji i Kazachstanie), pełnomocnik i doradca prawny w postępowaniach ekstradycyjnych i azylowych, prowadzonych w kraju i za granicą, wobec opozycjonistów politycznych z państw obszaru postsowieckiego. Uhonorowany odznaką Zasłużony dla Adwokatury oraz medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości.

Jarosław
Sroka

Menedżer rynku mediów, ekspert w dziedzinie komunikacji korporacyjnej. Członek Zarządu Kulczyk Holding, odpowiada za nadzorowanie obszarów komunikacji korporacyjnej, relacji inwestorskich, marketingu oraz public affairs. Absolwent Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także w prestiżowej, międzynarodowej szkole liderów biznesu IESE Business School przy Uniwersytecie Navarra w Barcelonie oraz w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie. Wieloletni dziennikarz oraz redaktor naczelny wiodących polskich gazet gospodarczych, m.in. Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, tygodnika Newsweek Polska; współtworzył rynek nowoczesnych mediów biznesowych w Polsce. Jest uznanym publicystą telewizyjnym i radiowym, gospodarzem międzynarodowych konferencji i seminariów. Stały komentator ekonomiczny na antenie radia i telewizji. Członek Rady Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. Członek Rady Patronów PKOl oraz Przewodniczący Komisji Marketingu PKOl. Prezes PGA Polska.

Paweł
Czarnecki

Nauczyciel akademicki i menedżer edukacji, profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykształcenie uzyskał min. z filozofii, administracji, zarządzania i pracy socjalnej. Autor wielu artykułów i książek naukowych publikowanych w Polsce i zagranicą. Absolwent Studiów Master of Business Administration. Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, profesor zwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, profesor visiting w International School of Management w Presov (Słowacja), University of Health and Social Works st. Elizabeth w Bratysławie (Słowacja) oraz Apsley Business School of London (Wielka Brytania). Prezes zarządu Instytutu Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum w Warszawie. Redaktor naczelny czasopisma naukowego: Mieszynarodowe Studia Humanistyczne Społeczeństwo i Edukacja, członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Zdravotníctvo a sociálna práca w Bratysławie oraz Clinical Social Work wydawanego przez International Scientific Group of Applied Preventive Medicine I - GAP w Wiedniu (Austria). Ekspert naukowy w Czech Science Foundation (GACR) w Pradze (Czechy) oraz w Slovak Research and Development Agency (APVV) w Bratysławie (Słowacja), Narodowym Ceentrum Badań i Rozwoju w Warszawie oraz w: Human Resource Management Research, Journal of Logistics Management, International Journal of Arts, Education wydawanych przez Scientific & Academic Publishing Co. w USA.

Jerzy
Borowczak

Należał do aktywnych działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W 1980 razem z Bogdanem Borusewiczem, Bogdanem Felskim i Ludwikiem Prądzyńskim zainicjował strajk w Stoczni Gdańskiej. Od tego czasu należy do bliskich współpracowników Lecha Wałęsy. W 2000 objął mandat posła na Sejm III kadencji. Od 2002 pełni funkcję dyrektora w Fundacji Centrum Solidarności. W 2006 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Roman
Malinowski

Absolwent Wydziału Rolnego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w 1956. W 1972 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. W latach 1971-1973 przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi. Wicepremier od kwietnia 1980 do listopada 1985. Od kwietnia do października 1980 minister Przemysłu Spożywczego i Skupu. Prezes NK ZSL w latach 1981-1989, potem należał do PSL. Poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji (1976-1989). Marszałek Sejmu IX kadencji (1985-1989). Członek Rady Krajowej PRON w latach 1983- 1987. Przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej od 1987 do 1991. Inicjator Konferencji Przewodniczących Parlamentów Europy, USA i Kanady - sygnatariuszy OBWE w Warszawie w 1988. Współtwórca koalicji „Solidarności", ZSL i SD w Sejmie kontraktowym w 1989. W 2005 wysuwany przez PSL na honorowego przewodniczącego obrad Sejmu z okazji 25-lecia „Solidarności". Odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy I kl., Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zarząd

Jerzy
Stępień

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1980 współtworzył "Solidarność" w Regionie Świętokrzyskim. Uczestnik Obrad Okrągłego Stołu, a następnie senator I i II kadencji. W roku 1999 wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego; w latach 2006-2008 jego prezes. Odznaczony m.in.Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Gloria Artis oraz medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości.

Dane
kontaktowe