PL | EN

Instytut Lecha Wałęsy spłacił zadłużenie

2019-02-18

Dzięki pomocy przyjaciół Lecha Wałesy wraz z końcem mijającego roku Instytut spłacił swoje zadłużenie. Skuteczne działania nowego zarządu oraz hojność Darczyńców doprowadziły do pozyskania kwoty około 720 tysięcy złotych i pozbycia się długu. Pieniądze te umożliwią dalsze sprawne funkcjonowanie i realizację projektów. 

W wyniku błędnych decyzji poprzednich zarządów i nieudanych inwestycji sytuacja finansowa Insytutu stała się trudna. Nowy zarząd, kierowany przez prezesa Adama Domińskiego, od dłuższego czasu prowadził szeroko zakrojone działania na rzecz spłaty wysokiego zadłużenia. Zakończyły się one sukcesem.

Środki zostały pozyskane dzięki hojnemu wsparciu Darczyńców, głównie ze świata biznesu. Przyjaciele Lecha Wałęsy pomogli Instytutowi i dzięki temu poradziliśmy sobie ze spłatą zobowiązania - podkreślił w wywiadzie prezes ILW, Adam Domiński.

Bezcenne wsparcie Darczyńców, za które Instytut pragnie serdecznie podziękować, umożliwi dalsze sprawne funkcjonowanie ILW. Przed nami wiele ważnych projektów - Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla czy "Bohaterowie Wolnej Polski", które nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie, które uzyskaliśmy.

 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24458506,instytut-lecha-walesy-splacil-dlug-w-rok-udalo-sie-zdobyc-720.html

 

Dane
kontaktowe