PL | EN

Spotkanie Prezydenta Lecha Wałęsy z brytyjską Parą Książęcą

2017-07-17

Prezydent Lech Wałęsa spotka się z Parą Książęcą w sali Jana Pawła II w siedzibie ECS. Towarzyszyć Mu będą byli działacze opozycyjni: Bogdan Lis, Bożena Grzywaczewska oraz Henryk Wujec z żoną. Rozmowa z przywódcą Solidarności jest specjalnym życzeniem Księcia Williama. Po rozmowie wspólnie złożą kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Dane
kontaktowe