PL | EN

MISJA

Fundacja „Instytut Lecha Wałęsy" jest apolityczną organizacją pozarządową typu non-profit. Instytut został ufundowany przez Prezydenta Lecha Wałęsę w grudniu 1995 i jest pierwszą tego typu instytucją w Polsce.


W ramach swojej działalności
ILW realizuje następujące cele:

Prowadzenie badań historycznych na temat roli Lecha Wałęsy w ruchu Solidarności i transformacji Polski oraz popularyzacja tej wiedzy w kraju i za granicą.

  • Działalność naukowo-badawcza i współpraca z ośrodkami badawczymi.
  • Nagroda dla najlepszej pracy magisterskiej na temat roli Lecha Wałęsy w Solidarności i transformacji ustrojowej Polski.
  • Biblioteka Lecha Wałęsy.

 

Edukacja młodzieży w zakresie demokracji, pokoju, roli Lecha Wałęsy oraz historii polskiej transformacji.

  • Akademia Noblowska - popularyzacja wiedzy o Pokojowej Nagrodzie Nobla w szkołach średnich.
  • Program edukacyjny „Bohaterowie wolnej Polski”- spotkania z bohaterami okresu transformacji w szkołach Trójmiasta.

 

Promocja Polski, demokracji i polskiego doświadczenia transformacji na świecie.

  • Działania promujące Polskę na świecie.
  • Wymiana akademicka między Polską i USA.

 

Ochrona środowiska i działania na rzecz popularyzacji nowoczesnych rozwiązań proekologicznych w imię idei "Solidarności XXI wieku" autorstwa Lecha Wałęsy.

 

 

Wesprzyj Nas

Dziękujemy za wpłaty wszystkim naszym Darczyńcom. Dzięki Wam możemy propagować zasady solidarności, wspierać procesy demokratyzacji społeczeństw, promować dialog międzykulturowy i przeciwdziałać łamaniu praw człowieka.

Jak nas wesprzeć

Dane
kontaktowe